Archeoskanzen Modrá: Muzeum pod širým nebem představuje život ve velkomoravském hradišti

Foto: JSF

Asi šest kilometrů od Starého Města v okrese Uherské Hradiště leží obec Modrá. Oblast byla osídlena již v mladší době kamenné, o čemž svědčí archeologické vykopávky. Kromě zbytků pálené keramiky to ale bylo první odkrytí zbytků velkomoravské kamenné stavby na českém území.

Archeologické naleziště v obci Modrá

V roce 1911 se podařilo v obci Modrá odkrýt základy malého kostelíka, který měl pravoúhlé protáhlé kněžiště a čtyři podpěry v lodi. Vědeckým výzkumem bylo zjištěno, že se jedná o první zděný jednolodní kostel z doby Velké Moravy, jenž pocházel z 9. století. Písemné dokumenty ze 13. století se zmiňují o zmizelém kostelu svatého Jana.

Kamenné zdi měl zvenku omítnuty šedohnědou omítkou, uvnitř byla vícebarevná. V jeho okolí byl hřbitov, kde bylo nalezeno na 36 kostrových hrobů. Jejich původ také spadá do velkomoravského období. V hrobech byly objeveny milodary z 9. století, které svědčí o tom, že pocházejí z doby předcyrilometodějské, tedy z 1. poloviny 9. století.

Na repliku tohoto kostela svatého Jana je možné se podívat v obci Modrá. Stojí na návrší nad archeoskanzenem. Vede k němu pohodlná asfaltová cesta a jedná se o příjemnou procházku s výhledem na obec a na nedalekou velehradskou baziliku.

Archeoskanzen Modrá

Skanzen je věnovaný životu lidí ve velkomoravském hradišti. Jeho garantem je Moravské zemské muzeum v Brně a Slovácké muzeum v Uherské Hradišti. Na realizaci projektu se podílela obec Modrá.

Hradiště má palisádové opevnění, bránu a strážní věže. Uvnitř pak narazíte na repliky obydlí z doby Velké Moravy – sídlo místního velmože, dílny, hospodářské a církevní stavby. Aby byl dojem z prohlídky autentický, tak v archeoskanzenu žijí i domácí zvířata – ovce, kozy, husy, slepice. Můžete se podívat nejen do strážní věže, ale do všech budov, zde postavených.

Bazilika Velehrad

Obec Modrá bezprostředně sousedí s obcí Velehrad, kde stojí významná církevní stavba – velehradská bazilika Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje. Pohodlně k ní dojdete pěšky z Archeoskanzenu Modrá, vede tu asfaltová cesta. Lidová tradice říká, že právě toto místo bylo hlavním střediskem Velké Moravy – Veligradem. Dostupné prameny z 9. až 11. století se však o ničem takovém nezmiňují. Veligrad je původní název dnešního Starého Města.

Přesto je návštěva tohoto místa zajímavým zážitkem. Velehradský cisterciácký klášter byl založený jako první na Moravě. Založil ho moravský markrabě Vladislav Jindřich. Postavený byl v románském slohu, ve kterém jsou již patrné prvky rané gotiky. V současné době patří jezuitům.

Součástí kláštera byl klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie, posvěcený v roce 1228. Nynější podoba pochází z barokní přestavby z přelomu 17. a 18. století, i tak si ale kostel zachovává svůj románsko-gotický charakter.

Živá voda a expozice praturů

Ještě než se vypravíte do Velehradu za zdejší bazilikou, tak nezapomeňte Archeoskanzenu v Modré navštívit velmi zajímavou expozici Živá voda, která vás seznámí s našimi sladkovodními rybami. Ty uvidíme na vlastní oči v podvodním tunelu, budou proplouvat okolo vás. Jedná se o intenzivní zážitek. Tunel je v hloubce 3,5 metru. Novým přírůstkem a velkým návštěvnickým lákadlem je největší sladkovodní ryba světa – vyza velká, která v minulosti migrovala i na naše území.

Za prohlídku rozhodně stojí i výběh pravěkých praturů, který je přístupný po dřevěném chodníku na dřevěných kůlech. Zvířata se budou volně pohybovat ve výběhu pod vámi.

Zdroj: https://www.zivavodamodra.cz/; https://www.archeoskanzen.cz

Archeoskanzen Modrá. Náhledové foto autor: Jana Fojtíková

Komentáře

Novinky na Zlínmag.cz

Novinky na Holky.online

Novinky na Senior-ka.cz

Novinky na 610zajímavostí.cz